TopDierenShop B.V.

Een zeer prominente en snel groeiende internationale speler in de dierenbranche.

Missie:
Als vakspecialist ieder huisdiermoment gemakkelijk, voordelig, verrassend en snel faciliteren.

Visie:
Middels innovatie bouwen wij aan een wereld met zo veel mogelijk huisdiermomenten. In de huisdiermarkt willen wij als leider niet het merk maar de categorie worden.

Marketing:
Het geheel van theorieën en technieken om producten en diensten optimaal af te zetten, door bij het aanbieden ervan zo goed mogelijk rekening te houden met de behoeften en specifieke wensen van de (potentiële) kopers. Omdat de term Online based Advanced Return on investment & Customer Driven Marketing zo lang is zijn wij zo vrij geweest om er een afkorting van te maken namelijk Obarc marketing (uitgesproken als obark). Wij willen met Obarc de term marketing weer inzetten zoals het bedoeld is, namelijk door de wens van de uiteindelijke klant centraal te stellen. De wens van de uiteindelijke klant kan op 2 manieren in het geheel worden betrokken, namelijk direct en indirect. Indirect, door precies met geavanceerde analytics (online statistieken) het gedrag te meten van (potentiële) klanten en te kijken wat ze doen, willen en kopen in de Internet campagnes en op de websites. Direct, door (potentiële) klanten actief via Internet te vragen om hun adviezen en mening via het Internet. Op deze manier gaan de campagnes, websites, producten en diensten steeds beter aansluiten bij wat de uiteindelijke klant wil. Vraag en aanbod sluiten daarom steeds beter op elkaar aan wat garant staat voor een steeds groter succes. Obarc marketing heeft zijn basis online. Door de online basis kan er met Obarc marketing een reeks geavanceerde systemen en technieken worden ingezet waarmee producten en diensten optimaal kunnen worden afgezet. Een ander belangrijk onderdeel daarvan is de ROI (Return On Investment) oftewel het terugverdienen van de investeringen. De tijd dat we zomaar wat investeerden in promotie is voorbij. Met deze vorm van Internet marketing kan precies worden gemeten wat de kosten en opbrengsten zijn van alle Internet campagnes, websites, producten en diensten. De campagnes worden hierop aangepast, waardoor de opbrengsten zo veel mogelijk worden vergroot.