Run for Kika Marathon

Dit behoeft verder geen uitleg. Er zijn veel kinderen die pech hebben en onze hulp hard nodig hebben. KiKa kun je alleen maar heel trots op zijn en daarom hoort dit bij onze sponsoring.